Öğrenci İşbirliklerimiz

FNSS’de Staj

Yaz Dönemi Staj Programı

Üniversite öğrencileri için 2024 Yaz Dönemi staj başvuru süreci tamamlanmış olup, sonuçlar en geç 31 Mayıs 2024 tarihine kadar e-posta yoluyla bildirilecektir. 

Yaz Stajı Başvuru Kriterlerimiz:

 • Üniversitelerin aşağıda belirtilmiş olan 4 yıllık lisans programlarından herhangi birinde öğrenime devam ediyor olması 
 • Zorunlu yaz stajı olması
 • 2., 3. veya 4. Sınıf öğrencisi olunması
 • Ağırlıklı genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması

Staj Başvurusu Alınan Bölümler:

Makine Muhendisligi Icon

Makine
Mühendisliği

Mekatronik Muhendisligi Icon

Mekatronik
Mühendisliği

Otomotiv Muhendisligi Icon

Otomotiv
Mühendisliği

Malzeme Muhendisligi Icon

Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği

Makine Muhendisligi Icon

Elektrik - Elektronik
Mühendisliği

Endustri Muhendisligli Icon

Endüstri
Mühendisliği

Endustriyel Tasarim Icon

Endüstriyel
Tasarım

Imalat Muhendisligli Icon

İmalat
Mühendisliği

Üniversite / Sanayii İşbirliği Program Stajı

Bu program çerçevesinde Üniversiteler ile imzalanan protokol gereği, aynı üniversitenin öğrencilerine staj programlarına göre yıl içerisinde staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Başvurular protokol imzalanan üniversite aracılığı ile yapılmakta olup; bireysel başvuru alınmamaktadır. Üniversitelerin Ortak Eğitim ve Koordinasyon Müdürlükleri’ne yapılan başvurular tarafımıza iletilir ve değerlendirmeye alınır.

Başvuru Kriterleri:

 • FNSS’ de Üniversite/ Sanayi Programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilmesi için okul tarafından bu program kapsamına alınmış olmaları
 • Ağırlıklı genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olması

Meslek /Teknik Lisesi Öğrencileri Staj Programı

Mesleki Eğitim Yasası’nda öngörülen kontenjan doğrultusunda ve şirketin çalışma alanı kapsamında Meslek / Ticaret Lisesi öğrencilerine her yılın eğitim ve öğretim dönemleri boyunca staj olanağı sağlanır.

Bu staj programı bir eğitim- öğretim dönemini kapsar ve öğrenciler içinde bulundukları eğitim – öğretim dönemi içerisinde haftanın iki iş günü okulda, üç günü ise firmada eğitim görmek suretiyle stajlarını yaparlar. Meslek /Teknik Lisesi Öğrencileri stajyer seçimleri, kontenjanlarımız dahilinde okul yönetimleriyle görüşülerek belirlenmektedir.

Meslek / Teknik Lisesi stajı için bireysel başvuru alınmamaktadır.

Aday Mühendislik Programı

Yarı zamanlı çalışmayı içeren Aday Mühendislik programımız sayesinde hem mezun olmadan dinamik iş ortamımızda deneyim edinmiş oluyor, hem de karşılıklı memnuniyet durumunda açık pozisyonlar için öncelik elde etmiş oluyorsunuz. 

2023 – 2024 Eğitim Öğretim yılı için Aday Mühendislik başvurularımız 17 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup, başvurularınızı https://vizyonergenc.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Şartları:

 • Üniversitelerin ilanda belirtilecek olan ilgili mühendislik bölümlerinin 3 veya 4 sınıflarında öğrenim görüyor olmak
 • Ağırlıklı genel not ortalamalarının 4 üzerinden 2,75 ve üzeri olması

Program Detayları:

 • Aday Mühendislik Programı, bir akademik yılı kapsayacak şekilde yılda 1 kere düzenlenmektedir
 • Aday mühendisler haftada toplamda en az 2 gün çalışabilir olmalıdır (haftanın farklı günlerine paylaştırılabilir)
 • Program kapsamında söz konusu dönemdeki ihtiyaca bağlı olarak Tasarım, Üretim, Projeler, Kalite Güvence, Planlama, Satın Alma, İnsan Kaynakları gibi farklı süreçlerde görev alınabilir.

Aday Teknisyenlik Programı

Yarı zamanlı çalışmayı içeren Aday Teknisyenlik programımız sayesinde mezun olmadan dinamik iş ortamımızda deneyim edinmiş oluyor, teorik ve pratik bilgilerinizi arttırıyor ve  karşılıklı memnuniyet durumunda açık pozisyonlar için öncelik elde etmiş oluyorsunuz.  Aday Teknisyenlik başvuruları 22 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olup, başvurularınızı https://vizyonergenc.com adresinde yayınlanan ilanları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru Şartları:

Meslek Yüksek Okullarının  ilanda belirtilecek olan ilgili bölümlerinin 1 veya 2. sınıflarında öğrenim görüyor olmak

Program Detayları:

Aday Teknisyenlik Programı, bir akademik yılı kapsayacak şekilde yılda 1 kere düzenlenmektedir.
Aday teknisyenler haftada toplamda en az 2 gün çalışabilir olmalıdır (haftanın farklı günlerine paylaştırılabilir)
Program kapsamında söz konusu dönemdeki ihtiyaca bağlı olarak Üretim ve Tesisler, Ürün Destek, Kalite Yönetimi, Prototip ve Test gibi farklı süreçlerde görev alınabilir.

Öğrenci İşbirliklerimiz

Çalışanını en önemli değeri olarak gören FNSS, geleceğin çalışanları olan öğrencilerle de bir araya geliyor. Üniversite öğrencilerine özel etkinliklerle onları yakından tanıyor ve gelişimlerine katkı sağlıyor.

Üniversite Öğrenciler ile Mezuniyet / Bitirme Projesi

Mezuniyet / Bitirme projeleri, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde okuyan öğrencilerin mezun olabilmesi için yapmış olduğu çalışmalar ile üniversite iş birliği programı kapsamındadır.

Bitirme Projeleri başvuruları her eğitim – öğretim yarıyılının ilk ayında alınmaktadır. Bu tarihlerde “Bitirme Projesi Başvuru Formu” doldurarak başvurabilirsiniz. Başvurular e-posta yoluyla cevaplandırılacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri ve duyuruları web sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

Başvuru Kriterlerimiz:

 • Öğrencilerin, üniversitelerin mühendislik bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarından herhangi birinde öğrenime devam ediyor olması 
 • FNSS’ de bir Mezuniyet / Bitirme Projesi yapacak her bir öğrencinin proje süresi boyunca SGK’ larının okudukları üniversiteleri tarafından yapılıyor olması

Araştırma İşbirlikleri

Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP)

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı; savunma sanayii sektörünün orta ve uzun vadeli araştırma ve geliştirme stratejileri doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) belirlediği öncelikli alanlarda gerçekleştirilecek projelerin oluşturulması, savunma sanayii şirketleriyle üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesi ve savunma alanında nitelikli Ar-Ge personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla SSB tarafından başlatılmış Araştırmacı yetiştirme programıdır.

Söz konusu program; savunma sanayii şirketi personeli olan veya SSB ve savunma sanayii şirketi ile Mutabakat Metni imzalamış herhangi bir Üniversite’deki lisansüstü programına (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik doktora) kayıtlı öğrencilerin “Araştırmacı” olarak gerçekleştirdiği lisansüstü tez çalışmalarından meydana gelmektedir.

Bu program kapsamında FNSS’nin pek çok farklı üniversite ile protokolü olup, hemen hemen her sene aktif olarak SSB’ye proje önerileri sunmakta ve SSB tarafından onaylanan projelerin faaliyetleri FNSS’deki ilgili fonksiyonlar tarafından yürütülmektedir.

Programa ilişkin detay bilgi için tıklayın

TUBITAK 2244 - Sanayi Doktora Programı

Program kapsamında özel sektörde daha fazla doktora dereceli araştırmacı istihdam edilmesini teşvik etmek amacıyla, doktora öğrencilerine yönelik burs ve özel sektöre yönelik istihdam desteği verilmektedir. Senede 2 defa duyurusu yapılan program çağrısına, FNSS 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi ile başvuru yapmış olup, TUBITAK tarafından desteklenmeye esas bulunan proje önerisini 2020 yılı itibariyle hayata geçirecektir.

Programa ilişkin detay bilgi için tıklayın

TÜBİTAK BİDEB Star – Lisans Stajyer Araştırmacı Burs Programı

Bu program kapsamında, maksimum 6 aylık süre ile lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. STAR**, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar.

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "esc" tuşuna basın.